ANTERIOR
SEGÜENT

Fotos: modernes escoles de l'Ateneu Santboià

ESCOLES, ACTUALMENT GESTIONADES PER LA FUNDACIÓ JOAN BARDINA

UN PROJECTE QUE UNEIX LA COMUNITAT EDUCATIVA DE LA NOSTRA ESCOLA
Afavorir una educació que permeti afrontar el futur acadèmic i profesional dels nostres alumnes en les millors condicions posibles.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
 • Anglès des de parvulari
 • Francès des de C.S.
 • Tallers d'expressió i d'animació a la lectura
 • Informàtica

ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS
 • Dansa
 • Esport Escolar
 • Anglès
 • Informàtica
 • Escola de Pares
 • Atenció personalitzada mitjançant seguiment tutorial
 • Orientació personal, acadèmica i profesional
 • Organització flexible de l'ensenyament: Racons, Tallers, Petits grups, Suport individual, Desdoblaments
 • Estratègies d'estudi i d'aprenentatge
 • Col.laboració estreta amb les famílies

DOBLE LÍNIA DE CURS
 • Ampliació de places a:
  • Parvulari: 3-6 anys
  • Primària: 6-12 anys
 • Secundària: 12-16 anys

SERVEIS DE L'ESCOLA
 • Equip Psicopedagogic
 • Logopèdia
 • Acollida de 8-9 h. i de 17-18 h.
 • Menjadors
 • Escola d'Estiu (Estiu Bardina)

EQUIPAMENTS

 • Poliesportiu
 • Laboratori
 • Biblioteca
 • Aula Informàtica

Situació de la finca de les escol.lesANTERIOR
SEGÜENT